Monday, October 02, 2006

Farfars farfars farfar

Min farfars farfars farfar,Anders Carlstedt (född ca 1768 död 1808 i Växjö) är den förste jag känner till som tog sig namnet Carlstedt.Han hette Anders Carlsson och tog sig namnet Carlstedt när han var färdigutbildad snickare.Att han var en duktig sådan framgår av nedanstående "anställningsbetyg".Källa Per Frödholm /Gunnar
--------------------------------------------------------------------------

1803 den 6 augusti.
Häradssnickaremäster Anders Carlstedt som med idkande av denna profession varit boende här i Ronneby köping i 12 års tid, har begärt vårt betyg om sitt uppförande härstädes under samma tid, det vi desto mindre kunnat vägra och säkrare ge. Carlstedt har visat särdeles skicklighet med sina arbeten och en särdeles skicklighet i professionen. En berömdvärd levnad i samhället, vår önskan, mer än förmodan, är att andra i detta stånd borde komma till samma höjd. Vi kommer att sakna honom på vår ort och önskar mäster Carlstedt så mycken lycka

Källa Ronneby bys bybok 1763-1807 Forskare Per Frödholm
2006 Centralarkivet Ronneby kommun, Per Frödholm.

Källa; Ronneby Köpings arkiv, volym A1:1; Ronneby Bybok. Ronneby kommuns Centralarkiv

No comments: